Chuyên nghiệp

Start from $2500

Thiết kế thủ công Included $400
Tương thích di động (RWD) Included $299
Hệ thống quản lý nội dung (CMS) Included $50
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) Included  
Số trang thiết kế 15  
Ý tưởng thiết kế 2  
Ngôn ngữ 3  
Bảo hành dịch vụ (tháng) 12  
Số bài viết cập nhật 25  
Thiết kế banner 3  
Hosting/eMail (tháng) 12  
Tên miền (tháng) 24  
Form liên hệ Included  
Bảo mật Included $100
Sao lưu dữ liệu Included $50
Cài đặt Host/Tên miền Included  
Google Maps Included  
Google Analytics Included  
Gallery hình ảnh Included $50
Tương thích Mạng xã hội Included  
Đăng kí nhận tin Included $50
Chứng thực Included $50
Những câu hỏi thường gặp (FAQ) Included $50
Khảo sát